مقالات

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی در صورتی که فرد مراجعه کننده پاپ اسمیر غیر طبیعی ، خونریزی غیر طبیعی رحمی و یا خونریزی بعد از یائسگی داشته باشد، بنابر تشخیص متخصص زنان هیستروسکوپی انجام می گیرد. از هیستروسکوپی برای تشخیص علت نازایی و سقط های مکرر هم استفاده می گردد. همچنین هیستروسکوپی برای ارزیابی پولیپ ها ادامه مطلب…